Wariacje Goldbergowskie
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie data premiery
25.06.1993
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie data premiery
11.01.1994

Weisman i Czerwona Twarz
Teatr Atelier w Sopocie data premiery
30.07.1994

Wizyta
Mikrodramaty w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie data premiery
27.09.2003


 
info@tabori.pl