Ten mądry i doświadczony handlarz książek Schlomo Herzl pracuje na powieścią, pod roboczym tytułem Mein Kampf. Kiedy Hitlera spotyka zawód i nie zostaje przyjęty na Wiedeńską Akademię Sztuk Pięknych znajduje pocieszyciela w osobie Herzla. Hitler po raz pierwszy w życiu doświadcza przychylności i serdeczności ze strony innych ludzi.
Troska Herzla o tego smutnego mężczyznę, który nigdy w życiu nie uronił łzy idzie tak daleko, że prowadzi go do nowej „kariery”, co ma fatalne następstwa w historii całego świata. Żyd przygotowuje Hitlera do życia w roli polityka i oddaje mu nawet tytuł swojej powieści, który ten wykorzystuje do publikacji swych politycznych rozpraw. Ostatecznie Herzl przemienia go również fizycznie do postaci Adolfa Hitlera znanego z opisów historycznych.

Sztuka została wydana również jako słuchowisko na płycie CD przez wydawnictwo Wagenbach (2002). W nagraniu słuchowiska uczestniczył sam Tabori, występując w roli Schlomo Herzla.

Cytaty pochodzą z rozmowy z George Taborim „Tak wiele ja, tak wiele postaci …”
George Tabori Teatr-Sztuki.

 
info@tabori.pl