Twórczość
Całe swoje pisarstwo nazywa Tabori egzorcyzmami, galeria jego postaci to przeróżne odmiany własnego „ja”, dowcip to dla dotkniętego nieszczęściem, lecz ocalałego z zagłady „koło ratunkowe”, nie ucieczka przed rzeczywistością, lecz rzeczywistość. W świecie, który tworzy, płaszczyzny życia i śmierci, płaszczyzny czasu zacierają się lub przenikają tak samo, jak prawda i zmyślenie, jak płacz i śmiech, jak krańcowe okrucieństwo i najczystsza liryka. Danuta Żmij-Zielińska

Sztuki teatralne
George Tabori napisał prawie 30 sztuk teatralnych. W wielu z nich w sposób ostry i brutalny traktował śmierć, same teksty zaś charakteryzuje absurdalny surrealizm. Wszystkie sztuki teatralne (z wyjątkiem tekstu Kanibale i Pinkville) przetłumaczone zostały na język niemiecki przez Ursulę Grützmacher-Tabori.

Kanibale (1969)

Pinkville (1971)

Sigmunds Freude (1975)

Talk Show (1976)
Mutters Courage (1979) –
Tłumaczenie na język polski Grzegorz Matysik - Courage mojej matki

Jubiläum (1983)
sztuka w tłumaczeniu na język polski – przekład Jacek Stanisław Buras opublikowana w Miesięczniku „Dialog” 7/1996 pod tytułem Jubileusz

Peepshow – ein Rückblick (1984)
sztuka w tłumaczeniu na język polski – przekład Jacek Stanisław Buras opublikowana w Miesięczniku „Dialog” 10/1990

Schuldig geboren (1987)


Mein Kampf (1987)
sztuka w tłumaczeniu na język polski – przekład Danuta Żmij-Zielińska opublikowana w Miesięczniku „Dialog” 6/1988.

Weismann und Rotgesicht (1990)
sztuka w tłumaczeniu na język polski – przekład Jacek Stanisław Buras opublikowana w Miesięczniku „Dialog” 8/1993 pod tytułem Weisman i Czerwona Twarz

info@tabori.pl